Felhívás Hagymási Emlékérem jelölésre

Tisztelt Kollégák!

A Magyar Orvosi Kamara Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezete minden évben kitüntet egy tagot a Területi Kamara érdekében végzett kamarai tevékenység elismerése és jutalmazásaként.

A Hagymási Emlékérmet olyan kolléga kaphatja, aki megfelel az alábbi kritériumoknak:

  • A jelölt emberi és orvosi magatartása legyen példaképül állítható,
  • Szakmai tevékenységével, a közösség érdekében kifejtett munkájával hosszú időn keresztül át segítette a Hajdú-Bihar Megyei Területi Kamara célkitűzéseinek megvalósítását,
  • Emelte a MOK, és ezen belül a Megyei Kamara szakmai és erkölcsi tekintélyét, társadalmi elismertségét, a köztestület presztízsét.

Az Emlékérem jelöltjeire javaslatot tehet minden megyei kamarai tag, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Területi Kamara elnöksége. A javaslatokat a Területi Szervezet által létrehozott 7 fős kuratórium bírálja el.

Mindezek alapján várjuk javaslataikat arra vonatkozóan, hogy a 2019. évben ki kapja az elismerést!
A javaslatokat 2019. február 15-ig a postmaster@orkam.t-online.hu emailcímre várjuk.

Dr. Csepura Olga
MOK HBM Területi Szervezet elnöke