TAGDÍJ BEFIZETÉSI ÚTMUTATÓ

A tagdíj fizetése történhet:

  • havi egyenlő részletekben, a tárgyhó 10. napjáig
  • évi két egyenlő részletben, a tárgyév március 31-ig, illetve szeptember 30-ig
  • évente egy összegben, a tárgyév március 31. napjáig.

 A mindenkori tagdíj 50%-át fizetik azok a tagok, akik:

  • GYES-en, GYED-en, vagy GYET-en (főállású, legalább 3 kiskorú gyermekes anya) vannak.

Teljes tagdíjmentességet élveznek azok a tagok, akik:

  • 70. életévüket betöltötték.

 

A tagdíjszabályzat teljes szövegét, valamint a tagdíj mindenkori aktuális összegét a Magyar Orvosi Kamara honlapján érheti el.